Obsah stránky

Spolky a zájmová sdružení

Hasiči

Dobrovolní hasiči patří nerozlučně k téměř každé české a moravské obci. Ne jinak je tomu i v Bohuticích. Historie zdejšího hasičského sboru je dlouhá a nepostrádá zajímavé okamžiky. Sbor dobrovolných hasičů Bohutice byl založen již v roce 1899. Protokol, který byl o tom památném kroku, sepsaný dne 19. března 1899, zněl:

„Blíží se konec 19. století. Ve městech již hasičské sbory byly. Pro i u nás vznikla myšlenka založit Sbor dobrovolných hasičů. Ustavil se proto výbor, který žádal C.K. místodržitelství v Brně o povolení a schválení. Tento úřad potvrdil a schválil pod číslem jednacím 3 888 ze dne 5. února 1899. V čele zřizujícího výboru stál rolník, Karel Holík, který na 19. března 1899 svolal valnou hromadu k volbě výboru a starosty. A zároveň sdělil, že stanovy C.K. místodržitelství jsou schváleny.“

Tehdejším prvním starostou byl zvolen Florián Štencl – řídící učitel. Další zakládající členové hasičského sboru jsou zlatým písmem zapsáni na mramorové desce v hasičské zbrojnici. V následné, více než stoleté, historii SDH se do činnosti zapojily desítky dalších nadšenců, kteří se nepouštěli jen do „bojů s červeným kohoutem“, ale také pilně pomáhali při rozvoji obce při různých brigádách a dalších pracích.

Za všechny tyto obětavé jedince je jistě třeba připomenout osobnost pana Jana Leikepa, který byl duší bohutických hasičů po více než půl století a to až do svého skonu v roce 2014. Jeho činnost byla mnohokrát oceněna a vyznamenána nevyššími hasičskými poctami.

Také v dnešní době je myšlenka hasičského sboru stále živá. Daří se získávat nové členy z řad mládeže a rovněž dochází k postupnému vybavení jednotky moderní technikou a vybavením.

V plné kráse lze členy a členky SDH vidět každoročně při hasičském plese, který bývá obvykle organizován a měsíci lednu.

Vinaři

Naše obec má dlouhou zemědělskou tradici s důrazem na pěstování ovoce a rovněž vinné révy. Bohutice jsou rovněž vinařskou obcí, což může ostatně poznat každý návštěvník podle informační tabulky již při vjezdu do vesnice.

Bohutice jsou součástí Znojemské vinařské oblasti a patří k ní čtyři viniční tratě:

  • U sv. Michala
  • Jelendy
  • Olbramovická hora
  • Čtvrtky

V roce 2010 byl bohutickým vinaři založen Vinařský spolek "sv. Michal", pojmenovaný podle patrona, dohlížejícího na vinohrady ze svého vysokého podstavce na okraji obce.

Hlavní náplní činnosti spolku je zejména získávání a vzájemná výměna informací, vedoucí ke zvyšování kvality pěstované révy a vyráběného vína. Zásadní podíl mají členové spolku také na pořádání výstavy vín Bohutický košt, která se koná vždy na přelomu dubna a května. Přesný termín naleznete v kulturním kalendáři.

Další informace a zajímavosti ze života spolku jsou k dispozici na vlastních stránkách: http://www.vinaribohutice.cz/

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.