Obsah stránky

Historické milníky

1253 první písemné zprávy o farním kostele v Bohuticích
1620 bitva na Bílé hoře
polovina 17. století doba četných válek a nepřátelských vpádů. Docházelo k rabování, drancování a vypalování nejen v Bohuticích, ale v celém okolí.
1706 bohutičtí hospodáři podali stížnost k císaři Josefu I na nesnesitelné požadavky vrchnosti
1755 vydán požární řád pro celé panství
1786 zmínky o nově postavené škole opatřené nejnutnější výbavou
1789 robota byla poražena na plat, to znamenalo přidělení panské půdy, její obdělávání a následné odvádění peněžních dávek.
1843 576 obyvatel
pol. 19. století provoz pivovaru, který ročně vaří 400 věder piva. Byla zde také cihelna, která ročně vyrobila 30 000 kusů cihel a 17 000 kusů tašek. Po roku 1840 byly v Bohuticích otevřeny uhelné sloje, které vytěžily ročně 10 000 q hnědého uhlí.
1846 zahájení výstavby nové školy
1848 otevření nové školy
1850 byl otevřen vrchnostenský lom
26. 7. 1856 velký požár, který zasáhl 17 domků a 15 stodol plných obilí.
60. léta 19. století obecní samospráva doznává změn. V čele obce stojí zvolený starosta. V jednom z volebních období byl starostou samotný majitel panství Seydl.
1864 Josef Seydel se začíná zabývat stavbou kostela
červen 1866 obec zasáhla povodeň
1868 výstavba železniční trati.
1869 kostel dostává 4 nové zvony
1882 škola byla z jednotřídky rozšířena na dvojtřídku a byl přistaven byt pro učitele
1899 založení hasičského sboru
1906 otevření trojtřídní školy (současná školní budova)
1910 vznik samostatné jednoty sokolské
1912 snaha o elektrifikaci obce, která však byla zmařena válkou
1914 až 1918 na bojištích 1. světové války padlo 24 bohutických občanů
1923 otevření sokolovny
1925 otevření orlovny (dnes pohostinství)
1927 postavení Lurdské jeskyně k 70. výročí mariánských lurdských zjevení.
10431 vysvěcení Lurdské jeskyně
1930 objednání 54 soch křížové cesty farářem Ant. Práškem u sochaře Bohumila Beka z Kutné hory
1937 předání poslední sochy křížové cesty
1946 založení oddílu kopané v Bohuticích
1954 vybudování požární nádrže
1965 vybudování dešťové kanalizace v části obce
1973 dokončení obecního vodovodu
1974 dokončení generální rekonstrukce a přístavby tělocvičny (sokolovny)
1993 plynofikace obce
2007 přivezení soch křížové cesty zpět do obce
2007 až 2010 postupná rekonstrukce zámeckých sklepů
2008 rekonstrukce elektroinstalace v zámku
2008 kompletní modernizace kabin na hřišti FC Bohutice
2008 až 2011 restaurování barokních pískovcových soch
2009 restaurování 2/3 soch křížové cesty v Bohuticích
2009 kompletní renovace kostela Nanebevzetí Panny Marie
2011 otevření expozice bohutické křížové cesty ve 2. patře zámku, renovace nádvoří a Lurdské jeskyně. Vybudování naučné stezky Ant. Práška
2013 Vybudování klidové zóny s biotopem „Obůrka“ na místě bývalého koupaliště
2014 dokončení postupné revitalizace budovy tělocvičny zateplením fasády
2015 zahájení výstavby splaškové kanalizace a ČOV ve svazku obcí Bohutice, Olbramovice, Branišovice
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.