Obsah stránky

CzechPOINT

V kanceláři Obecního úřadu Bohutice zřízeno kontaktní pracoviště Czech POINT. Czech POINT je místem určeným pro komunikaci občanů s veřejnou správou a jsou zde poskytovány následující služby:

  • ověřený výstup z katastru nemovitostí
  • ověřený výstup z obchodního rejstříku
  • ověřený výstup z živnostenského rejstříku
  • výpis z Rejstříku trestů
  • výpis z bodového hodnocení řidiče (má pouze informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady)

Služby Czech POINTu nejsou určeny k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu či výpisu z příslušného registru. Pro zhotovením výpisu je potřeba úředníkovi OÚ uvést základní údaje o subjektu, ke kterému se výpis vztahuje. Poté Vás úředník seznámí s počtem stran výpisu a s jeho cenou. Po zaplacení stanovené částky Vám bude výpis vydán.

Výstupy z informačních systémů veřejné správy (katastr nemovitostí, živnostenský a obchodní rejstřík) lze vydat každé osobě, která si o ně zažádá. Výpis z Rejstříků trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče může být vydán pouze osobě, které se výpis přímo týká.
 

1. Výpis z Katastru nemovitostí
O co můžete žádat:

úplný nebo částečný ověřený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem nebo parcelám v jakémkoliv katastrálním území České republiky  (katastrální snímky na pracovišti Czech POINT vydávat nelze)
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
- název katastrálního území
- číslo Listu vlastnictví nebo číslo popisné (příp.evidenční) objektu nebo číslo parcely
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

2. Výstup z obchodního a živnostenského rejstříku
O co můžete žádat:
- úplný ověřený výstup z obchodního nebo živnostenského rejstříku
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
- identifikační číslo organizace (IČ)
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

3. Výpis z Rejstříku trestů
O co můžete žádat:
- výpis z Rejstříku trestů 
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
- žadatel předkládá platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Cena:  50 Kč

Vyřízení žádosti:
-  elektronicky – žadatel obdrží výpis „na počkání“ neprodleně poté, kdy jej úřad obdrží v elektronické podobě z Rejstříku trestů
-  písemně zasláním žádosti na evidenci Rejstříku trestů - v případě, že žádost nemohla být  vyřízena elektronicky a musí být manuálně zpracována na pracovišti Rejstříku trestů, může úředník vytisknout žadateli papírovou žádost k odeslání poštou. Zpracovaný výpis přijde poštou na adresu žadatele. V tomto případě žadatel neplatí správní poplatek obecnímu úřadu, ale na žádost vylepí kolek v hodnotě 50 Kč.

4. Výpis z bodového hodnocení řidiče
O co můžete žádat:
- výpis z bodového hodnocení řidiče, který zjišťuje stav trestných bodů  (bez bodů ve
  správním řízení). Tento výpis má pouze informativní charakter a nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
Jaké údaje po Vás bude úředník požadovat:
- žadatel předkládá platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Cena: 100 Kč za první stránku a 50 Kč za každou další i započatou stránku

Služby Czech POINTu jsou Vám k dispozici v kanceláři Obecního úřadu Bohutice v úředních hodinách, tj. pondělí a středa od 08.00 hod. do 17:00 hod.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.