Obsah stránky

Křížová cesta

Unikátnímu souboru památek v Bohuticích (Křížová cesta Bohutice, Lurdská jeskyně a Naučná stezka Antonína Práška) je věnována vlastní webová stránka (www.krizovacestabohutice.cz) včetně představení díla v přiloženém filmu.

Od roku 2007 je v Bohuticích k vidění jedinečná kulturní památka – Bohutická křížová cesta. Jedná se o soubor 54 dřevěných soch v životní velikosti, znázorňující poslední cestu Ježíše Krista.

Při hledání původu této památky je třeba ohlédnout se na začátek 20. století, kdy v Bohuticích začal působit farář Antonín Prášek. Ten si předsevzal vytvořit z Bohutic významné poutní místo, známé zejména z 18. století. Jeho prvním krokem bylo vytvoření kopie Lurdské jeskyně v prostoru pod hřbitovem. Ta byla v roce 1928 vysvěcena a zakrátko se stala pravidelným cílem tisíců poutníků. Celý záměr dále pokračoval ve snaze vybudovat na louce nad jeskyní tzv. Svatováclavský park s monumentální křížovou cestou o 14. zastaveních. Sochy křížové cesty, převážně z cedrového dřeva, byly objednány v roce 1932, následně pak dodány v roce 1937.

Vzhledem k dalšímu společensko-politickému vývoji nebyl tento plán nakonec nikdy uskutečněn. Sochy pak byly umístěny na různých místech v obci a v roce 1990 dokonce z obce, z rozhodnutí církevních úřadů, odprodány. Po jejich opětovném nalezení a navrácení v roce 2007 byly Bohutickou farností na dobu 25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, jenž je postupně, s pomocí nejrůznějších dotací a grantů, restauruje a vystavuje ve druhém patře bohutického zámku. 

Autorství soch bohutické křížové cesty bývá kromě osoby vlastního tvůrce, kutnohorského řezbáře Bohumila Beka, dáváno do souvislostí rovněž i s akademicky vzdělaným a křesťansky orientovaným malířem Eduardem Neumannem. Jednotlivé postavy vynikají vysokou řemeslnou úrovní, v níž se jasný a vyrovnaný kompoziční rozvrh jednotlivých postav pojí s místy překvapivě zvládnutými expresivními prvky.

V roce 2009 bylo provedeno, za pomoci dotace ze státního rozpočtu, poskytnuté Ministerstvem kultury, restaurování dvou třetin všech postav. Následně, v roce 2010 a 2011, byly provedeny kroky, směřující k vybudování potřebné návštěvnické infrastruktury. Jejich realizace byla umožněna prostřednictvím projektu financovaného Regionálním operačním programem Jihovýchod. Díky tomu došlo k vybudování důstojné expozice s patřičným zázemím a byla také provedena nezbytná rekonstrukce Lurdské jeskyně. V letech 2013 a 2014 pak byly zrestaurovány další tři sochy, tentokrát za podpory Nadace ČEZ.

Obě tato významná místa v obci (Lurdská jeskyně a zámek s expozicí křížové cesty) jsou spojena naučnou stezkou, která nese jméno zakladatele této myšlenky,  P. Antonína Práška. Zmíněné památky nesou souhrnné označení „Unikátní soubor památek v Bohuticích“.

Návštěvnicky jsou navíc zakomponovány do již existující nabídky památek v obci, kterými jsou zejména čtyři barokní sochy světců, postupně zrestaurované za přispění dotací Ministerstva kultury a stejně tak čtyři zrenovované zámecké sklepy na zámeckém nádvoří, nesoucích jména právě těchto svatých. 

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.