Obsah stránky

Barokní sochy

Barokní sochy svědčí o tom, že obec Bohutice byla dlouholetým majetkem duchovní vrchnosti. Všechny byly postaveny za jezuitského panství a s rozsáhlou budovou panské sýpky jsou svědectvím doby, kdy Tovaryšstvo Ježíšovo zde mělo neomezenou moc a záměrně budovalo obec jako poutní místo.

Sv. Michael

 

Jižně od obce se nachází přírodní památka, chráněné území rostlin a teplomilných květin. Na kamenném masivu rostou vzácné stepní rostliny. Na návrší na temeni žulového pahorku dohlíží na vinice socha sv. Michaela, která byla postaven v roce 1721. Sv. Michael – archanděl byl vůdcem nebeského vojska proti padlým andělům a ochráncem proti zlu. Je zobrazen jako okřídlený rytíř ve zbroji, který sráží kopím ďábla nebo váží duše při posledním soudu.

Sv. Jan

U zdi panské zahrady naproti tělocvičny, zastíněná mohutnou lípou našla místo socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1721. Sv. Jan Nepomucký byl notářem, farářem a později generální vikářem pražského arcibiskupství. Ve sporu Václava IV. a pražského arcibiskupa Jana z Janštejna stál na straně arcibiskupa. Protože tím zkřížil zájmy krále byl zatčen a po mučení shozen z Karlova mostu do Vltavy. V roce 1729 byl kanonizován. Je znázorněn jako kněz s pěti hvězdami kolem hlavy, v ruce s palmou a krucifixem.

Sv. Václav

 

Nad hřbitovem najdeme sochu vévody české země sv. Václava z roku 1721. Sv. Václav byl synem knížete Vratislava. Byl zavražděn ve Staré Boleslavi. Brzy pro své smrti byl uctíván jako mučedník, světec a patron země. Je znázorněn ve zbroji.

Sv. Florián


 

Na nádvoří zámku se nachází kašna se sochou sv. Floriána z roku 1720. Sv. Florián byl důstojníkem římského vojska a správcem provincie. Když byla zatčena skupina čtyřiceti křesťanů, snažil se je osvobodit. Byl však zatčen, uvězněn a s mlýnským kamenem na krku vhozen do řeky. Patří k velmi populárním světcům jako ochránce proti ohni. Podle legendy zachránil v mládí pomocí modlitby hořící dům.    Je patronem hasičů i pomocníkem proti pohromám vzniklým působením vody. Je zobrazen jako římský voják s nádobou vody, kterou vylévá na hořící dům.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.