Obsah stránky

Důležité dotazníkové šetření - OBEC BOHUTICE + DOSTAVBA DUKOVAN

úterý, 11. červen 2024 | ÚŘAD INFORMUJE

Dotazníkové šetření

 

  1. Socioekonomická studie Dukovany

Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci na dotazníkovém šetření, které je realizováno v rámci zpracování „Socioekonomické analýzy Dukovany“. 

Cílem této analýzy je zhodnotit předpokládané dopady dostavby a následného provozu Jaderné elektrárny Dukovany také v naší obci.

Zadavatelem této analýzy je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Kraj Vysočina a Jihomoravský kraj a jejím zpracovatelem společnost KPMG Česká republika, s.r.o. 

Toto dotazníkové šetření je určeno pro obyvatele (rezidenty) naší obce nebo občany, kteří u Vás mají obvyklé místo pobytu.  Dotazníkové šetření by mělo probíhat primárně elektronicky nebo s možností papírového vyplnění dotazníku.  

Pro vyplnění dotazníku můžete využít elektronický odkaz https://www.surveymonkey.com/r/dukovany_rezidenti, případně QR kód, který najdete v podkladech v příloze.

Pro papírový sběr dat je připraven dotazník v souboru PDF, který si můžete vytisknout, ručně vyplnit a vhodit do sběrných boxů, které jsou uloženy v prodejně potravin Jednota a na Obecním úřadě. Na těchto místech jsou tištěné dotazníky k dispozici.

 

  1. Program rozvoje obce Bohutice

 

Vážení spoluobčané, naše obec v letošním roce aktualizuje program rozvoje, v němž budou rozvrženy rozvojové činnosti obce na dalších 7 let.

V rámci tvorby programu rozvoje považujeme za velmi důležité zjistit vaše názory a prosíme proto o zodpovězení následujících otázek. Výsledky průzkumu poslouží jako důležitý podklad pro návrh aktivit programu rozvoje. Umožní také porovnání s výsledky šetření v roce 2018.

Nejjednodušší vyplnění je elektronicky na https://1url.cz/@bohutice2024 nebo na webových stránkách obce (www.bohutice.cz). V případě, že je vás v domácnosti více, než jste obdrželi dotazníků, můžete si vyzvednout další dotazník na Obecním úřadě, nebo v prodejně potravin Jednota.

Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje budou pečlivě vyhodnoceny. O výsledcích budete informováni na internetu a na obecní vývěsce.

Děkujeme Vám za spolupráci a projevený zájem.

Dotazníková šetření budou probíhat nejdéle do 14. července 2024.

Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.