Obsah stránky

Aktuality

Stránky [ < ] 1 2 3 4 [ > ]
 
Rozpis cvičebních hodin TJ Bohutice
TJ Bohutice
Bez náhledu
Revize katastru nemovitostí
Vážení spoluobčané, katastrální úřad zahájil začátkem tohoto roku v naší obci revizi katastru nemovitostí. Cílem této revize je zajištění co největšího souladu údajů v katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu. Proto můžeme očekávat, že v průběhu 2. čtvrtletí roku 2023 zaměstnanci katastrálního úřadu navštíví naši obec a budou přímo v terénu tento stav porovnávat. Zaměstnanci úřadu nebudou vstupovat na Vaše oplocené pozemky, pouze budou pohledově posuzovat možné zjištěné nesoulady. Předmětem revize jsou hranice pozemků, obvody budov a vodních děl a jejich způsob využití, druhy pozemku a způsoby využití pozemků a případně další prvky polohopisu katastrální mapy. Zaměstnanci katastrálního úřadu budou mít na sobě reflexní vesty s logem Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj a na vyžádání se prokáží služebním průkazem. Vlastníci nemovitostí, u nichž budou zjištěny nesoulady údajů katastru se skutečností, budou Katastrálním úřadem obesláni dopisem s pozvánkou k projednání nesouladu a seznámení se se zjištěným stavem. Seznámení se zjištěnými nesoulady proběhne ve stanoveném termínu se zaměstnanci katastrálního úřadu na našem Obecním úřadě nebo dle Vašich možností na Katastrálním pracovišti ve Znojmě. Podrobnější informace o probíhající revizi se dočtete v letáčku, který je vyvěšen na úřední desce obce. Katastrální úřad nás mimo jiné požádal o spolupráci při doplňování technickoekonomických atributů u staveb dokončených před 1. 7. 2012 do Registru územní identifikace adres a nemovitostí jehož je správcem, proto Vás v některých případech zástupce obce osloví s prosbou o sdělení potřebných informací (např. způsob vytápění, materiál nosného zdiva, napojení na inženýrské sítě a pod). Děkujeme Vám.
Stránky [ < ] 1 2 3 4 [ > ]
Obce na webu s.r.o.

Webové stránky pro obce a občany provozuje Obce na webu s.r.o.

Při poskytování služeb nám pomáhají cookies, prohlížením těchto stránek s tím vyjadřujete souhlas.