Základní a Mateřská škola Bohutice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Kontakty Základní škola:
Tel. 515 336 335
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(ředitelka ZŠ a MŠ): Mgr. Eva Petržilková

Základní škola Bohutice je malotřídní školou se dvěma třídami. Ve školním roce 2016/2017 je rozdělení tříd následovné:

1. třída - 1. a 2.ročník - třídní učitelka: Eva Petržilková
2. třída- 3. až 5.ročník - třídní učitelka:

Personální obsazení doplňuje školní asistentka, paní Miroslava Novosadová, a vychovatelkou školní družiny je Bc. Milana Pelajová

V tomto školním roce 2016/2017 je celkový počet žáků 25.

Školní družina je k dispozici žákům a jejich rodičům denně v době od 11.40 do 15.30.

Výhody malotřídní školy s nízkým počtem žáků:

  • velice úzký kontakt s každým žákem a také jeho rodiči
  • individuální péči každému žákovi. Žáci mají větší možnost se nejen projevit, ale také se ptát, ověřovat, zjišťovat, utvrzovat se v porozumění, získávat nové poznatky, vědomosti, dovednosti.
  • v menším kolektivu se také snáze projeví náznaky výukových poruch učení, které můžeme společně s domácí přípravou zmírňovat a napravovat.
  • fakt, že v jedné třídě pracuje více ročníků, vede žáky k samostatnosti. Učí se naslouchat, akceptovat tempo ostatních, učí je spolupráci, ohleduplnosti.
  • využíváme intenzivně interaktivní tabule, rozmanité didaktické pomůcky, se kterými se žáci velice snadno seznamují a dokáží samostatně pracovat, popřípadě pomoci ostatním.

Škola organizuje tyto doprovodné akce:

  • 2x ročně návštěvu dětského divadla v Brně
  • 2x ročně představení maňáskového divadla přímo ve škole - pro děti ze školy i z mateřské školy.

Bohutická škola se pravidelně účastní sportovních akcí, pořádaných okolními základními školami. 

Žáci školy i mateřské školy podílejí na kulturních vystoupeních a akcích pro veřejnost, které se setkávají s příznivým ohlasem rodičů i ostatních obyvatel Bohutic.

Ve spolupráci s obcí Bohutice škola postupně upravuje okolí školy i zámeckého parku, který je k dispozici dětem.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Kontakty Mateřská škola:
Tel. 515 336 312
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mateřská škola Bohutice je školou s celodenním provozem v době od 7.00 do 15.30, jedná se o jednotřídní školu, ve které se střídají 2 učitelky na plný úvazek. Děti mají zajištěné celodenní stravování, obědy se, stejně jako pro žáky ze zš dovážejí ze školní kuchyně v Olbramovicích.

Mateřská škola je umístěna v prvním patře budovy bohutického zámku, děti mají k dispozici i prostory zámeckého parku, který je ohraničený zdí a slouží výhradně jen dětem ze školky.

Bohutická škola je škola plná pohody, veselých a aktivních dětí a také vstřícných a kreativních pedagogů