Římskokatolická farnost Bohutice

Římskokatolická farnost Bohutice

Bohutice spadaly pod farnost olbramovickou, která měla svou působnost od 11. století. Poprvé jsou písemně doloženy k roku 1253, kdy se jako svědek jmenuje zdejší farář Konrád z Bohutic. V roce 1615 majitel panství Vilém Kusý nechal postavit pro tehdy převažující nekatolíky kostel zasvěcený „všem andělům“ v blízkosti staré hájovny. Samostatná farnost Bohutice byla zřízena 15. ledna 1867 rozhodnutím biskupské konzistoře v Brně. O několik měsíců později, 11. května téhož roku, byl položen základní kámen nového kostela. Slavnosti se zúčastnil moravský buditel a bývalý olbramovický kaplan František Sušil.

Od 1. září 1992 je administrátorem excurrendo R. D. Jan Fiala z Olbramovic u Moravského Krumova

Bohoslužby jsou konány na v kostele Nenebevzetí panny Marie v Bohuticích. Bližší informace ke kostelu naleznete ZDE

AKTUÁLNĚ

Informace o farnosti na serveru Biskupství brněnského nalezne ZDE. Informace o bohoslužbách najdete také ZDE