Přehled realizovaných projektů obce Bohutice od roku 2006

Název projektu                                 

Celkové inv. náklady(Kč)

Počátek realizace (rok/měs.) Ukončení projektu (rok/měs.) Zdroj financování, poskytovatel dotace Stručný popis projektu a jeho výstupů
Výsadba nového větrolamu u hřiště 55 888 2015/09 2015/11 Nadace ČEZ Vykácení starého větrolamu u hřiště a výsdaba nového
Kanalizace a ČOV svazku obcí Bohutice-Olbramovice-Branišovice 180 000 000  2014/12 2015/09 SFŽP, spolufinancováno obcemi svazku Odkanalizování obce
Pořízení travní sekačky 102 000 2014/10 2014/10 Energoregion, spolufinancováno obcí Pořízení travní sekačky
Pořízení traktoru s čistícím a zametacím zařízením 1 560 900 2014/08 2014/12 SFŽP, spolufinancováno obcí Nákup komunální techniky ke snížení prašnosti v obci 
Rekonstrukce topného systému v tělocvičně 173 600 2014/06 2014/08 Nadace ČEZ, spolufinancováno obcí Rekonstrukce topení, výměna kotle
Herní prvky do zámeckého parku, hřiště MŠ 133 100 2014/06 2014/08 SZIF, spolufinancováno obcí Obnova vybavení dětského hřiště v zámeckém parku 
Restaurování sochy Veroniky a chlapce - Křížová cesta Bohutice 150 000 2014/03 2014/06 Dar Nadace ČEZ Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Zlepšení tepelnětechnických vlastností tělocvičny 2 068 700 2013/10 2013/12 SFŽP, spolufinancováno obcí Zateplení obvodového pláště budovy, zateplení půdy a střechy, výměna vstupních dveří
Vybavení SDH 109 200 2013/10 2013/12 Financováno JMK 60%, spolufinancováno obcí Nákup vybavení SDH:výstroj + výzbroj
Oprava zámecké zdi 150 400 2013/09 2013/10 financováno z programu Ministerstva kultury ČR, spolufinancováno obcí Oprava koruny obvodové zdi a nové omítky
Rekonstrukce topného systému v MŠ 192 200 2013/07 2013/08 financováno JMK - Program rozvoje venkova, spolufinancováno obcí Rekonstrukce topení, výměna kotle
Restaurování sochy farizeje (Křížová cesta Bohutice) 100 000 2013/03 2013/06 Dar Energoregion Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Regenerace zámeckého parku Bohutice 1 165 500 2013/02 2013/04 SFŽP, spolufinancováno obcí odstranění nevyhovucjícíh stromů ze zámeckého parku a přilehlách prostranství, výsadba nových stromů, terénní úpravy, výsev trávy.
Vybudování klidové zóny s biotopem „Obůrka“ 1 449 100 2012/08 2013/03 financování ze SZIF prostřednictvím sMAS Znojemské vinařství a spolufinancováno obcí  Přeměna území bývalého koupaliště na biotop a vtvoření klidové zóny
Rekonstrukce sociálního zařízení a renovace podlah v MŠ Bohutice 247 100 2012/06 2012/08 Nadace ČEZ a vlastní zdroje obce Kompletní rekonstrukce WC a umývárny, přebrožení, doplnění a nalakování parketových podlah
Zámek - rekonstrukce elektroinstalace II. Etapa 344 100 2012/01 2012/11 Financováno obcí Bohutice  Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace:II. Etapa
Oprava opěrné zdi nádvoří a výměna otvorových výplní přilehlých objektů 167 400 2011/08 2011/10 financováno JMK:Program památkové péče, vlstní zdroje obce Zamezení další degradaci opěrné zdi výměna otvorových výplní přiléhajících objektů zámku
Tělocvična - rekonstrukce stropu a vybavení nábytkem 372 100 2011/06 2011/11 financováno JMK:Program rozvoje venkova, vlastní zdroje obce Další etapa revitalizace tělocvičny. Instalace dřevěných stropních podhledů a pořízení čísti nového nábytku (stoly a židle) pro pořádání kulturních akcí
Unikátní soubor památek v Bohuticích (úprava nádvoří zámku, vytvoření infrastruktury expozice křížové cesty Bohutice a vybudování naučné stezky Antonína Práška) 7 617 800 2011/05 2011/12 financováno z ROP Jihovýchod Vybudování infrastruktury turistického cíle Bohutické křížové cesty a dalších turistických atraktivit
Restaurování sochy sv. Jan  125 700 2011/04 2011/08 Financováno z Ministerstva kultury, spolufinancováno obcí Záchrana umělecky cenné kulturní památky 
Vybavení SDH 82 100 2010/11 2010/12 Financováno JMK 45%, spolufinancováno obcí Nákup vybavení SDH:výstroj + výzbroj
Restaurování Kamenného kříže 85 000 2010/07 2010/10 Financováno Min. Kultury ČR, spolufinancováno obcí Záchrana umělecky cenné památky 
Projekt expozice vinařství a vytvoření klidové zóny s pomníkem Sv. Rodina 679 100 2010/03 2010/06  financováno SZIF 80% Úprava veřejného prostoru a zlepšení podmínek pro rozvoj vinařské turistiky
Rekonstrukce budovy pohostinství 613 200 2010/03 2010/11 Financováno Obcí Bohutice  Rekonstrukce:terasa, sociální zařízení, topení podlahy, elektroinstalace
Revitalizace tělocvičny v Bohuticích izolace, výměna střechy, rekonstrukce sociálního zařízení, oprava sportovní podlahy 1 579 100 2010/01 2010/12 financováno JMK Program rozvoje venkova, Nadace ČEZ, vlastní zdroje obce První etapa rekonsrtukce budovy, převzaté obcí od TJ 
Výměna oken a příprava na zateplení fasády budovy ZŠ Bohutice:2. fáze. 372 000 2009/06 2009/08 financováno Nadace ČEZ 60% Rekonstrukce exteréru a snížení energetické náročnosti budovy
Realizace projektu vybudování vinařské expozice ve sklepě sv. Florián vč. rekonstrukce obecního rozhlasu mobiliáře a informačního systému 1 061 900 2009/05 2009/12  financováno SZIF 80% Podpora vinařské turistiky a zlepšení infrastruktury obce
Restaurování barokní sochy sv. Václava 97 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků MK ČR 90% Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Projekt restaurování části soch Bohutické křížové cesty 6 000 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Záchrana naprosto ojedinělé kulturní památky mající souvislost s obcí Bohutice
Spolupráce s Farností Bohutice při relizaci projektu rekonstrukce kostela Nanebevzetí P. Marie v Bohuticích 2 500 000 2009/05 2009/11  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Záchrana památkově chráněné budovy
Umělý povrch školního hřiště ZŠ a MŠ Boutice vč. zábran a osvětlení 382 000 2009/05 2009/10 financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Vybudování podmínek pro sportovní vyžití dětí i občanů obce
Výměna oken a příprava na zateplení fasády budovy ZŠ Bohutice:1. fáze. 231 700 2008/06 2008/08  financováno Nadace ČEZ 60% Rekonstrukce exteréru a snížení energetické náročnosti budovy
Rekonstrukce elektroinstalace v objektu zámku 474 300 2008/05 2008/11 financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Rekonstrukce nevyhovující elektroinstalace v objektu zámku, kde se nachází také OÚ a MŠ
Spolupráce s TJ Bohutice na projektu rekonstrukce zázemí pro fotbalový klub TJ Bohutice 3 000 000 Kč 2008/05 2008/12  financováno z prostředků státního rozpočtu ČR 100% Vytvoření kvalitního zázemí pro sportovní činnost v obci Bohutice
Restaurování barokní sochy sv. Michaela 134 000 2008/05 2008/11  financováno z prostředků MK ČR 90% Záchrana umělecky cenné kulturní památky
Oprava podlah, topení, dveří, výmalba v objektu zámku 163 500 2008/02 2008/10 Financováno Obcí Bohutice   Opravy nevyhovujících prostor ve II. patře zámku
Rekonstrukce podlahových konstrukcí ZŠ Bohutice 165 500 2007/06 2007/07  financováno JMK Program rozvoje venkova 50% Rekonstrukce interiéru a zlepšení technických vlastností učeben ZŠ
Úplná rekonstrukce zámeckého sklepa sv. Michal k využití jako společenská místnost 62 700 2007/03 2007/11  financováno Obcí Bohutice Obnovení jedinečného středověkého sklepa využitelného při kulurních akcích, prezentacích a jako místo setkávání
Úplná rekonstrukce zámeckého sklepa sv. Václav a přebudování na archív bohutické meruňkovice 61 800 2007/03 2007/09  financováno Obcí Bohutice Obnovení jedinečného středověkého sklepa využitelného při kulurních akcích, vytvoření ojedinělého archivu bohutické meruňkovice
Přestavba prostor v areálu zámku v Bohuticích na společenskou místnost se soc. zařízením 335 000 2006/11 2007/04  financováno Obcí Bohutice Vytvoření prostor pro klubovní a schůzovou činnost, vsýtavba soc. zařízení využitelného při pořádání kulturních akcí.