Zámek

Zámek se nachází v samém středu obce Bohutice obklopen bohatou zelení. Přilehlý park má rozlohu zhruba půl hektaru.

Podle dosavadní literatury předcházela současné budově zámku v Bohuticích tvrz, jejíž počátky bývají někdy kladeny již do 14. stol.  Předpokládaný vznik tohoto sídla lze očekávat zřejmě až s trvalejším šlechtickým osídlením, tedy nejspíš až po příchodu příslušníků rodu Kusých z Mukoděl, doložených zde po roce 1485. Vlastní sídlo vzniklo v místech dnešního zámku možná až v průběhu 16. stol., neboť z tohoto období, s odkazem k roku 1535,  pochází nejstarší zmínka o existenci tvrze. 

Podoba zámecké trojpodlažní arkádové renesanční pavlače o celkem pěti, horizontálně na sebe v celkem třech podlažích navazujících polích, členěných v přízemí kamennými hranolovými pilíři, v 1. a 2. patře pak toskánskými sloupky, odkazuje na vznik zámku v období přelomu 16./17. stol., přesněji snad okolo roku 1600. V této době vzniká na Moravě velké množství renesančních přestaveb starších šlechtických sídel. Jejich typickými znaky, viditelnými i v v případě našeho zámku, jsou hřebínky na vytažených hranách křížových kleneb, klenební patky dosedající na konzoly s dekorativní kapkou a dvojkřídlá zalamovaná schodiště.

Read more: Zámek