Obecní symboly

Již od roku 1908 měl Obecní úřad Bohutice svůj specifický symbol na úředním razítku. Z těchto historických materiálů a s pomocí herladiků byl navržen a schválen současný prapor a znak obce Bohutice.

Slavnostní vysvěcení obecních symbolů se uskutečnilo 12. května 2001 v chrámu Páně Nanebevzetí Panny Marie v Bohuticích. Slavnostní mši i svěcení provedl generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Popis znaku obce:
- v modrém štítě srp přivrácený ke vztyčené listnaté větvi, obojí zlaté
- zlatý srp – symbol zemědělství
- zlatá ratolest s listy – symbol ovocnářství a sadařství