Bohutická křížová cesta

Unikátnímu souboru památek v Bohuticích (Křížová cesta Bohutice, Lurdská jeskyně a Naučná stezka Antonína Práška) je věnována vlastní webová stránka (www.krizovacestabohutice.cz) včetně představení díla v přiloženém filmu.

Od roku 2007 je v Bohuticích k vidění jedinečná kulturní památka – Bohutická křížová cesta. Jedná se o soubor 54 dřevěných soch v životní velikosti, znázorňující poslední cestu Ježíše Krista.

Při hledání původu této památky je třeba ohlédnout se na začátek 20. století, kdy v Bohuticích začal působit farář Antonín Prášek. Ten si předsevzal vytvořit z Bohutic významné poutní místo, známé zejména z 18. století. Jeho prvním krokem bylo vytvoření kopie Lurdské jeskyně v prostoru pod hřbitovem. Ta byla v roce 1928 vysvěcena a zakrátko se stala pravidelným cílem tisíců poutníků. Celý záměr dále pokračoval ve snaze vybudovat na louce nad jeskyní tzv. Svatováclavský park s monumentální křížovou cestou o 14. zastaveních. Sochy křížové cesty, převážně z cedrového dřeva, byly objednány v roce 1932, následně pak dodány v roce 1937.

Vzhledem k dalšímu společensko-politickému vývoji nebyl tento plán nakonec nikdy uskutečněn. Sochy pak byly umístěny na různých místech v obci a v roce 1990 dokonce z obce, z rozhodnutí církevních úřadů, odprodány. Po jejich opětovném nalezení a navrácení v roce 2007 byly Bohutickou farností na dobu 25 let zapůjčeny obecnímu úřadu, jenž je postupně, s pomocí nejrůznějších dotací a grantů, restauruje a vystavuje ve druhém patře bohutického zámku. 

Read more: Bohutická křížová cesta