Bohutické kříže a pomníky

Jako v každé obci, také v Bohuticích se stavěly křížě a pomníky. Z pískovce, z kovu a z čehokoliv dalšího. Na území naší obce je jich hned několik. Zde je jejich přehled.

Kříž u Čunderlíkových s nápisem „1789, stavěl Tomáš Sada 1774“.

Kříž u Brezovských s nápisem „Pojďte ke mně všichni, kteříž pracujete a obtíženi jste a já vás občerstvím u Sv. Mat. XI.25“
(obnovil František Šteffel - četnický nadporučík v.v. a manželé Václav a Rozárie Štefflovi 1939).

Kříž na kopcích s nápisem „Vezmi kříž svůj a následuj mně, Maria pros za nás a neoppuštěj nás. K věčnému uctění věnují
manželé Václav a Alžběta Svobodovi z Bohutic“. Renovace z roku 1954.

Kříž u nádraží z roku 1887, renovace proběhla roku 2000, vysvěcen 2. 6. 2000.

Kříž s pomníčkem Svatá Rodina v parčíku naproti transformátoru nese nápis: „Ke cti a chvále sv. Rodiny věnoval Josef Holík c. a k. šikovatel z Bohutic 1899“.

Pomník před kostelem - obětem války 1914 - 1918. Věnovali pozůstalí a Lidová jednota s příznivci.

Kříž pod Michálkem, nápis: „Chléb náš vezdejší dej nám ó Pane! Ke cti a slávě Boží v suchých létech věnuje Růžena Smrčková
a rodina Holíkova léta Páně 1947“.

Kříž Na Zadních k úmrtí majitele panství Václava Petříčka.

Kříž u kostela s nápisem „V tomto znamení zvítězíš! Ponížilť sebe samého, učiněn jsa poslušným až ke smrti a to ke smrti kříže“.