František Sušil (1804 - 1868)

Významná osobnost českých dějin, František Sušil (14. června 1804 – 31. května 1868), působil jako kaplan také v Bohuticích (olbramovicko – bohutickým kaplanem byl v letech 1827 – 1836). V roce 1867 položil základní kámen bohutického kostela

František Sušil byl přední národní buditel, sběratel moravských lidových písní, překladatel, myslitel, básník a theologický badatel. Jeho "Moravské národní písně s nápěvy do textu vřaděnými" se staly vzorem jeho následovníků na sběratelském poli moravské lidové písňové poezie. Vrchol jeho překladatelské činnosti představuje překlad a výklad "Nového zákona". Svou tvorbou inspiroval k mohutným skladbám i skladatele Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka.

Read more: František Sušil (1804 - 1868)