Složení zastupitelstva

Simona Mašová starostka obce
Jiří Bloudíček místostarosta obce
Milan Bartoš zastupitel obce
Lubomír Brezovský zastupitel obce
Anna Fialová zastupitelka obce
Ing. Jan Helešic zastupitel obce
Miloslav Holoubek zastupitel obce
Rostislav Nováček zastupitel obce
Josef Novosad zastupitel obce
Josef Žák zastupitel obce