Přehled kulturních a společenských akcí v Bohuticích

Přehled nadcházejících kulturních a společenských akcí v Bohuticích

U akcí bez uvedení konkrétního termínu a místa budou tyto údaje ještě upřesněny.

 

 Z důvodu konání voleb, je termín Podzimních bohutických slavností přesunut na

29. září 2018.