DŮLEŽITÉ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU BOHUTICE


Změna územního plánu č. 3 Obce Bohutice

Zastupitelstvo obce schválilo zahájení změny č. 3 územního plánu. V případě zájmu o změnu využití pozemků na zastavitelnou plochu, můžete své žádosti podávat do 30.11.2017 v kanceláři Obecního úřadu.


Program rozvoje obce Bohutice

Dne 23. 3. 2017 se uskutečnilo setkání občanů obce Bohutice se zástupcem Spolku pro obnovu venkova ČR (SPOR). Tento spolek byl vybrán pro zpracování Programu rozvoje obce Bohutice na období let 2018 - 2024.  Zmíněný program je nástrojem ke koordinaci investic a dalších činností obce, v řadě případů je jeho existence podmínkou pro získání dotací. Obec se touto spoluprací zapojila do projektu Podpora obnovy venkova pomocí zavedení strategického řízení. Zápis z prvního setkání je k dispozici zde


Oznámení pro odběratele pitné vody


Zasílání důležitých informací

 • Pokud chcete dostávat e-mailem nejdůležitější informace a upozornění Obecního úřadu Bohutice, klikněte ZDE a vyplňte formulář. Prosím přímo uveďte, že chcete dostávat důležité informace.

Odpady

 • Termíny svozu odpadů v obci Bohutice - 2017:
 • Vyhlášku, která stanovuje poplatek za odvoz odpadu naleznete ZDE
 • Termín přistavení velkoobjemového kontejneru a kontejneru na nebezpečný odpad bude doplněn zde v případě aktuálnosti.


Kalendář poplatků

 • Poplatek za odvoz komunálního odpadu a poplatek za psa je třeba uhradit vždy do 31.3. aktuálního roku
 • Poplatky za používání veřejného prostranství je třeba uhradit dle ustanovení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o místních poplatcích - ZDE
 • Poplatek ze vstupného při pořádání kulturních akcí je třeba uhradit do 7 dnů ode dne skončení akce.

Informace Vodárenské a.s. Znojmo

 • Elektronický magazín Vodárenské a.s. naleznete ZDE
 • Nový ceník externích výkonů a služeb VAS Divize, cena služby ke kanalizační přípojce byla navýšena z původních 500,- Kč na současných 600,- Kč (od 11.4.2017).

Pronájem prostor OÚ Bohutice

 • Máte-li zájem o pronájem zámeckých sklepů, pivnice nebo dalších prostor, které spravuje OÚ Bohutice, poté dostupnost a cenu pronájmu zjistíte nejlépe telefonátem nebo e-mailem na OÚ v úředních hodinách.

Pobíhání psů

 • Upozorňujeme občany na přísný zákaz volného pobíhání psů po obci!
 • Majitelé psů mají možnost si na OÚ zakoupit psí známky

Pálení klestí

 • Upozorňujeme všechny občany, že vypalování trávy je mimořádně nebezpečné a zejména v suchých měsících mohou hrozit škody na majetku nebo dokonce zdraví osob. Pokud se občané přesto rozhodnou dělat větší oheň - pálit klestí, doporučujeme tuto činnost oznámit, nejlépe HZS JMK (Hasičům) Moravský Krumlov nebo na Krajskému operačnímu a informačnímu středisku HZS JMK (“KOPIS HZS JMK“). Zde je nutno nahlásit čas a lokalitu, jíž se pálení klestí týká.
 • Telefonní čísla: HZS Moravský Krumlov - 607 823 728, Hasiči Brno „KOPIS“ - 950 640 404

Nabídky práce v regionu