Vítejte v Bohuticích

Vítejte na internetových stránkách obce Bohutice!

Pokud jste k nám dosud neměli možnost zavítat, možná Vás některé informace inspirují, abyste tak konečně učinili. Jestliže jste u nás už byli, tak třeba zjistíte, že jste v Bohuticích ještě neviděli a nezažili všechno, co se u nás vidět a zažít dá. 
Ti, kteří už pravidelně dýchají vzduch pod Leskounem a těší se výhledem na Pálavu, zde mohou nalézt většinu potřebného, pokud potřebují něco vyřídit, dozvědět se co se chystá nebo sdělit svůj pohled na to, co by se třeba do budoucna chystat mělo.
Tak tedy vítejte ještě jednou v Bohuticích, obci s dobrým vínem, lahodnými meruňkami, napínavou historií a s příjemnými lidmi.

Nově nás naleznete i na FB .

V Bohuticích aktuálně:

Upozornění

      V měsíci září 2019 budou zahájeny práce spojené s rekonstrukcí chodníku na pravé straně straně komunikace Na návsi, v místě od Pohostinství u Cóla po ulici Na pekárně.

      Žádáme tímto občany, kteří se dosud nepřipojili na hlavní řád splaškové kanalizace, aby tak učinili do zahájení prací. Po tomto termínu se značně zkomplikuje připojení Vašeho domu na kanalizační řád. Nebude povoleno porušení nového chodníku!

      Práce na opravě povrchu komunikace Za cihelnou budou zahájeny od 26. srpna 2019.

Do tohoto termínu je nutné se připojit na hlavní řád splaškové kanalizace i v této části obce.

      V průběhu staveb žádáme o přizpůsobení parkování automobilů na komunikaci s ohledem

na postupující výkopové práce.

 

Děkujeme za pochopení.

Kulturní akce: 

  •  5.10.2019 Podzimní bohutické slavnosti - plakát zde

Přehled drážních výluk

VJŘ Moravské Bránice – Rakšice – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov (od 17.9.2019 do 27.9.2019)

 

 

 IROP CZ RO B C RGB logo malé

Název projektu: Rekonstrukce chodníků na návsi Bohutice

Reg.č.projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0010128

Cíl projektu: Cílem projektu je zvýšit bezpečnost dopravy pro pěší podél veřejně přístupné místní komunikaci v obci Bohutice, a to rekonstrukcí stávajícího chodníku.Realizace projektu: 
2019

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

Partneři obce:

 Nacace ČEZ kudy z nudy OBK  Aktivní zóna Znojemské vinařství