Informace ke změně č. 2 Územního plánu obce Bohutice

Informace ke změně č. 2 Územního plánu obce Bohutice

  • Oznámení o projednání návrhu změny č. 2 územního plánu obce Bohutice

  • Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Bohutice - textová část

  • Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Bohutice - obrazová část