Termíny zasedání ZO

Termíny zasedání zastupitelstva obce Bohutice na 2. pololetí 2017

19. července 2017

16. srpna 2017

6. září 2017

20. září 2017

4. října 2017

18. října 2017

8. listopadu 2017 (zrušeno)

22. listopadu 2017 v 18 h

6. prosince 2017 v 18 h

18. prosince 2017 (Po) v 18 h

Vždy v 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Bohutice. Od 1.11.2017 začátek zasedání v 18 hod.

Zasedání ZO jsou veřejná. Hosté jsou srdečně zváni.

Případné změny místa nebo času konání budou včas oznámeny.